Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 82/2015//QH13 Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Ngày ban hành : 25/06/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Quốc hội Người ký : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực