Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Hướng dẫn về thuế tài nguyên
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 152/2015//TT-BTC Ngày có hiệu lực: 20/11/2015
Ngày ban hành : 02/10/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính Người ký : Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực