Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy định Kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 42/2015//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Ngày ban hành : 29/09/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên Môi trường Người ký : Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực