Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” do WB tài trợ
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1803//QĐ-TTg Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 22/10/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác