Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 28/2015//TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực: 15/09/2015
Ngày ban hành : 31/07/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký : Thứ trưởng Doãn Mậu Điệp
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực