Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 85/2015//NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 15/11/2015
Ngày ban hành : 01/10/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực