Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 95/2015//NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Ngày ban hành : 16/10/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác