Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Về quản lý chất thải nguy hại
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 36/2015//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
Ngày ban hành : 30/06/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên Môi trường Người ký :
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực