Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 38/2015//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 17/08/2015
Ngày ban hành : 30/06/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên Môi trường Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực