Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 35/2015//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 17/08/2015
Ngày ban hành : 30/06/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên Môi trường Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực