Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT v/v hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
Mô tả : Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
Số hiệu văn bản : 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 26/12/2009
Ngày ban hành : 04/11/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công thương & Bộ Tài nguyên và môi trường Người ký :
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác