Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 12/2015//TT-BKHCN Ngày có hiệu lực: 05/09/2015
Ngày ban hành : 21/07/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học Công nghệ Người ký : Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực