Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 40/2015//TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 05/10/2015
Ngày ban hành : 17/08/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên Môi trường Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực