Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 29/2015//TT-BCT Ngày có hiệu lực: 16/10/2015
Ngày ban hành : 31/08/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công thương Người ký : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực