Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị Định về quản lý chất thải và phế liệu
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 38/2015//NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 15/06/2015
Ngày ban hành : 24/04/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực