Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
Mô tả :
Số hiệu văn bản : QCVN 13/MT-2015/BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Ngày ban hành : 31/03/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên môi trường Người ký : Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực