Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 12/MT:2005/BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Ngày ban hành : 31/03/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản :