Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 19/2015/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/04/2015
Ngày ban hành : 14/02/2015 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác