Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 628/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án phát triển Chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020.
Mô tả : Phê duyệt Đề án phát triển Chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020, trong đó nêu rõ mục tiêu đến năm 2015: giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tỷ lệ 100% trang trại chăn nuôi và 30 % gia trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải bằng công nghệ Biogas; đến năm 2020: Giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, 100% trang trại và gia trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải bằng Biogas.
Số hiệu văn bản : 628/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 03/04/2013
Ngày ban hành : 03/04/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : UBND Tỉnh Thái Nguyên Người ký : Đặng Viết Thuần
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác