Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 2596/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
Mô tả : Quyết định phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó có nêu rõ yêu cầu đối với xử lý môi trường chăn nuôi tại các trang trại là: phải kết hợp phương pháp xử lý Biogas và ủ sinh học với trang trại tập trung quy mô lớn; các trang trại có quy mô vừa và nhỏ áp dụng phương pháp xử lý bằng Biogas, chăn nuôi trong nông hộ cần có bể ủ phân trước khi đưa ra bón ruộng.

Số hiệu văn bản : 2596/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 08/08/2011
Ngày ban hành : 08/08/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : UBND Tỉnh Hà Tĩnh Người ký : Võ Kim Cự
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác