Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020
Mô tả : Đề ra quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giảm phát thải Khí nhà kính trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó nêu rõ, ứng dụng công nghệ biogas để xử lý phế thải chăn nuôi, sản xuất nhiên liệu sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch là một trong những hoạt động chính để tiến tới giảm 6,30 triệu tấn CO2e  (tương đương 25,84% tổng lượng dự báo phát thải KNK của lĩnh vực chăn nuôi đến năm 2020).
Số hiệu văn bản : 3119/QĐ-BNN-KHCN Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 16/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký : Cao Đức Phát
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác