Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên & Môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 406/QĐ-BTNMT Ngày có hiệu lực: 29/03/2013
Ngày ban hành : 29/03/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên & Môi trường Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác