Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 27/2013/NĐ-CP/ Ngày có hiệu lực: 05/06/2013
Ngày ban hành : 29/03/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác