Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
Mô tả :
Số hiệu văn bản : /06/2013/TT-BCT Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Ngày ban hành : 08/03/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Lê Dương Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác