Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1594/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực: 26/02/2013
Ngày ban hành : 26/02/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Lê Dương Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác