Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư 106/QĐ-BTNMT ngày 29/1 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 106/QĐ-BTNMT Ngày có hiệu lực: 29/01/2013
Ngày ban hành : 29/01/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên & Môi trường Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác