Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư Quy định viêc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 21/2012/TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 03/02/2013
Ngày ban hành : 19/12/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên & Môi trường Người ký : Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác