Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 04/2013/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Ngày ban hành : 14/01/2013 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác