Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 152/TT-BTC Ngày có hiệu lực: 15/11/2012
Ngày ban hành : 28/09/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký :
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác