Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
Mô tả :
Số hiệu văn bản : QCVN 41: 2011/BTNMT/ Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 26/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký :
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác