Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
Mô tả :
Số hiệu văn bản : QCVN 40:2011/BTNMT/ Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 28/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký :
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực