Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 35/2010/TT-BCA Ngày có hiệu lực: 25/11/2010
Ngày ban hành : 11/10/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công an Người ký : Bộ trưởng Lê Hồng Anh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác