Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 29/2005/NĐ - CP/ Ngày có hiệu lực: 25/03/2005
Ngày ban hành : 10/03/2005 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực