Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 109/2006/NĐ-CP/ Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 22/09/2006 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác