Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 104/2009/NĐ_CP/ Ngày có hiệu lực: 31/12/2009
Ngày ban hành : 09/11/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác