Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định phê duyệt để án: Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1556/QĐ-TTg/ Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 17/10/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng chính phủ
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác