Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoán 2012-2015
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1427/QĐ-TTg/ Ngày có hiệu lực:
Ngày ban hành : 02/10/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng chính phủ
Hiệu lực văn bản :

Các văn bản khác