Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Chỉ thị số 11/2012/ CT-UBND về việc áp dung sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang File đính kèm:
11_Chi thi SX sach hon.pdf
11_Chi thi SX sach hon.pdf
11_Chi thi SX sach hon.pdf
Mô tả : Chỉ thị số 11/2012/ CT-UBND về việc áp dung sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu văn bản : 11/CT-UBND Ngày có hiệu lực: 27/06/2012
Ngày ban hành : 27/06/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Người ký : Vương Bình Thạnh
Hiệu lực văn bản :

Các văn bản khác