Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Mô tả : Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.
Số hiệu văn bản : 44/2011/TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Ngày ban hành : 26/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác