Chi tiết văn bản
Tên văn bản : QCVN 41:2011/BTNMT Về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
Mô tả : QCVN 41:2011/BTNMT Về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng được ban hành theo Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Số hiệu văn bản : 41/2011/BTNMT Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Ngày ban hành : 26/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác