Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư số 09/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2012 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Mô tả : Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Số hiệu văn bản : 09/2012/TT-BCT Ngày có hiệu lực: 05/06/2012
Ngày ban hành : 20/04/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công thương Người ký : Hoàng Quốc Vượng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác