Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 43/2011/TT-BTNMT Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Ngày ban hành : 12/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác