Chi tiết văn bản
Tên văn bản : QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
Mô tả : Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu văn bản : QCVN 39:2011/BTNMT Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Ngày ban hành : 12/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác