Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp
Mô tả : Được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Số hiệu văn bản : QCVN 40:2011/BTNMT Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Ngày ban hành : 28/12/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực