Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá
Mô tả : Ban hành kèm theo thông tư số 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hiệu văn bản : QCVN 05:2012/BLĐTBXH Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Ngày ban hành : 18/01/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký : Bùi Hồng Lĩnh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực