Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1419/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 07/09/2009
Ngày ban hành : 07/09/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác