Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư Liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT Ngày có hiệu lực: 20/05/2012
Ngày ban hành : 30/03/2012 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký : Nguyễn Thị Minh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực