Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 32/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 32/2011/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 27/10/2011
Ngày ban hành : 17/10/2011 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Người ký : Nguyễn Ngọc Quang
Hiệu lực văn bản :

Các văn bản khác