Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư 28/2010/TT-BCT ban hành quy định Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 28/2010/TT-BCT Ngày có hiệu lực: 16/08/2010
Ngày ban hành : 28/06/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công thương Người ký : Nguyễn Nam Hải
Hiệu lực văn bản :

Các văn bản khác