Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định sô 1920/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012
Mô tả : Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012”.
Số hiệu văn bản : 1920/QĐ-SCT Ngày có hiệu lực: 22/06/2010
Ngày ban hành : 22/06/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Sở Công Thương Người ký : Lưu Tiến Long
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác